Uw apotheker(s):

R.G. Timmerman, K.H. Nederhoed, E. Rozendal-Jansen

Tel: (0578) 69 27 90

info@apotheekheerde.nl

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Servicedag bloedglucosemeter
Apotheek Heerde organiseert voor diabetespatiënten in november een glucosemeter controledag. De exacte datum wordt tijdig bekendgemaakt en op de gebruikelijke manier met diabetespatiënten van Gezondheidscentrum Heerde gecommuniceerd. Deze servicedag voor diabetici wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Heerder huisartsen. 

Contracten met verzekeraars.
Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Als uw medicatie door uw zorgverzekeraar vergoed wordt (zie daarvoor uw eigen polisvoorwaarden), kunnen wij rechtstreeks voor u declareren. Middelen die niet vergoed worden, zoals verbandmiddelen, dienen bij ons contant betaald te worden. In uw polis staat wat uw verzekeraar aan u vergoedt.

Wat doen wij?

  • Verstrekking van al uw recepten van huisarts, specialist, enz.
  • Persoonlijke controle op wisselwerking, allergiën, contraindicaties, enz.
  • Bereiding van geneesmiddelen.
  • Prima contacten met uw huisarts, frequent overleg.
  • Voorlichting over alle medicijnen, hulpmiddelen, incontinentie, middelen bij diabetes, voeding, enz.
  • Gratis bezorging voor mensen die dat nodig hebben.

Medicatiegesprekken
Ouderen die meer dan zes verschillende medicijnen gebruiken en daar vragen over hebben, kunnen met één van onze apothekers een vrijblijvende afspraak maken voor een zogeheten medicatiegesprek. Tijdens dit gesprek nemen we de medicatie door en geven we advies en tips over de medicijnen en het gebruik ervan. Wellicht kan soms gestopt worden met één of meerdere geneesmiddelen. Het is namelijk lang niet altijd nodig dat medicijnen die bijvoorbeeld twintig jaar geleden zijn voorgeschreven, blijvend worden ingenomen. Bij veranderingen in het medicijngebruik koppelen wij natuurlijk altijd onze bevindingen terug met de huisarts.

Gratis
Voor het maken van een afspraak voor een medicatiegesprek kunt u naar de apotheek bellen en melden dat u een medicatiegesprek wilt. Aan een medicatiegesprek zitten geen kosten verbonden. We plannen de medicatiegesprekken op de maandagmiddag. Natuurlijk mag u ook iemand meenemen die meeluistert.

Veel-gebruikers
In samenwerking met de huisartsen in Heerde bekijken we sowieso eenmaal per jaar de medicatie van mensen die veel geneesmiddelen gebruiken. Dat is vooral belangrijk als er andere, nieuwe aandoeningen optreden zoals bijvoorbeeld nierfunctieverlies.

Betalingsvoorwaarden algemeen bij producten en diensten Apotheek Heerde
Kijk op www.apotheek.nl bij betalingsvoorwaarden van de KNMP, onder het kopje patiëntenrechten. de voorwaarden zijn ook bij de apotheek kosteloos verkrijgbaar.

De aansprakelijkheid van de apotheek is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de apotheek aanspraak op uitkering geeft.

Privacy reglement
Apotheek Heerde communiceert als dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van Uw recept met betreffende huisartsen, de Isalaklinieken en andere zorgverleners. Al deze partijen zijn gebonden aan regels met betrekking tot privacy, inzage, correctie en vernietiging.

Wij krijgen maandelijks een overzicht van de Isala-klinieken in Zwolle van patiënten met een verminderde nierfunctie. Uw nierfunctie kan worden bepaald door middel van een bloedtest. Wanneer uw nieren minder goed werken, is het belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Van sommige medicijnen moet het gebruik dan worden aangepast.

Klachtenregeling
Apotheek Heerde kent een klachtenregeling. Maak uw klacht svp kenbaar aan ons, en wij zullen dit met de grootste zorg behandelen.